SPIRIT

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Za izboljšanje nastopa in predstavitve podjetja Avto G na tujih trgih, ki poleg povečevanja prihodkov na teh trgih pripomore tudi k nižjim stroškom poslovanja in učinkovitejšemu upravljanju podjetja smo v okvitu operacije Digitalizacija e-poslovanja podjetja Avto G d.o.o., izvedli naslendje aktivnosti: elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih vzpostavitev spletne strani za tuje trge, priprava produktno-prodajnega videa ter krepitev kompetenc - usposabljanje.

Kakovostno izpeljani ukrepi digitalizacije poslovanja, ki so bili izvedeni v okviru operacije, so za tuje trge pomembni, saj so prilagojeni prav zanje. Z ukrepi operacije opažamo dodatno izboljšanje konkurenčnosti in okrepitev prihodkov, ki jih podjetje ustvarja na tujih trgih, predvsem zaradi nadgradnje in vzpostavitve spletne strani.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« Za izvedbo operacije so bila odobrena sredstva v višini 29.999,90 eur.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si). The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund (www.eu-skladi.si).